Thursday, August 13, 2009

Psssst...


Pssst…pssst…batang paslit…

Saan lulusot? Saan sisingit?
Ano’ng pinihit?
Ano’ng hinithit?
Saan nasabit?
Sa mundong pilipit.

Pssst…pssst…batang pangit…
Sunog sa init…amoy anghit.
Saan kukupit?
Saan kakapit?
Saan lalapit…
Sa mundong malupit?

Pssst…pssst…batang makulit!
Walang karapatang magalit
kahit isang saglit.
Matang ayaw pumipikit
at pangarap na punit,
kailangang ipilit…
sa mundong walang kapalit.