Thursday, February 21, 2008

7 years old na si Zeph

...at naiiyak ako. (sob! sob!) Hindi ko akalain na darating ang panahong ito. 
Happy birthday Zeph! Dad is so proud of you. (sob! sob!)


Monday, February 11, 2008