Sunday, October 9, 2011

Top 10 things I've learned from my daughters

Learnings from my ten years+ being a dad. Amazing how children know what is really important.


Monday, October 3, 2011

Sari-saring sari-sari store

Piso-pisong paninda. Tingi-tingi pagasa. Ang tindahan ni Aling Nena. Isang kwentong pang pelikula.
Chichiryang malutong. Kending nasa garapon. Bili na mga suki. Puhuna'y dapat mabawi.
Pwedeng magpa-load. 'Di pwedeng tumawad. Pwede bang umutang? Sa katapusan ang bayad.