Sunday, September 25, 2011

Madadala sa mga dala-dala

Anuman ang dahilan kailangang dalahin.
Hindi kailangang mabitin ang mga bitbitin.


Tuesday, September 6, 2011

Top 10 reasons why I should hit the log out button

life ≠ online. and it's refreshing to stare at the sky than at the lcd monitor.

© Joven DelaCruz Photography