Thursday, February 21, 2008

7 years old na si Zeph

...at naiiyak ako. (sob! sob!) Hindi ko akalain na darating ang panahong ito. 
Happy birthday Zeph! Dad is so proud of you. (sob! sob!)