Tuesday, August 25, 2009

Pakiramdaman


Hindi kailangang magsalita
itago muna ang dila
mas masarap madama
ang liwanag ng umaga.

Hindi kailangan ng paningin
mata'y lagyan ng piring
mas mainam dinggin
ang bulong ng hanggin.


(poem made: 1999
photo taken: 2007)