Tuesday, September 15, 2009

Gawin mo (a note to self)
Isip ay palawakin.
Kamay ay pagalawin.
Gumuhit ng kahit ano,
kulayan ang mundo.

Mag drawing ka,
okey lang maski kakaiba.
Kumanta ng malakas,
hanggang mga nota'y magasgas.

Gumupit, pumunit.
Mangalikot, magdikit.
Basta may magawa
na pwedeng isabit.

Isulat ang nasa isip,
kailangang yang lumabas.
Parang sipon sa ilong na nakabara,
at kailangan nang isinga.

Gawin mo.
Ngayon na.
'Wag kang tumanga.
Baka maunahan ka pa ng iba.