Thursday, July 17, 2008

Random shots : Napadaan lang...

...mabuti at may dalang Holga.