Wednesday, January 9, 2008

Love and Sprockets

Kaya in love ako sa holga ay dahil din sa sprocket effect.