Wednesday, July 6, 2011

Analog afternoon

ang sarap titigan ng umiikot na plaka
parang mga isda na nasa aquarium
o mga baby na nasa nursery
parang araw na lumulubog sa horizon
o larawan na unti-unting nade-develop
sarap...dahan dahan lang