Sunday, June 12, 2011

O, ano'mg sarap ng ulan

Dati ko pang gusto'ng umulan ng tsokolate:)