Saturday, December 5, 2009

Sabado almusal sa labas...ng bahay

Better than our usual favorite Pancake house and Mcdo breakfast. And a lot cheaper too. But still 100% love.
Ang sarap mag almusal kung sila ang kasabay.